Luftgevärshall (i Björke)

Hille SG skjuter luftgevär i källaren på Björkeskolan.

Besöksadress

Oppalavägen 3
805 97, Gävle
Telefon skjuthall: 026-16 05 01
E-post: hille.skg@telia.com
Hemsida: https://idrottonline.se/HilleSG-Sportskytte
Lat: 60.765118 Long: 17.187946

Björke skola. Sväng vänster i trafikljuset i Björke för att komma hit.
Skjutbanan

Skjutbanan har 10 stycken skjutplatser med SIUS Ascor elektroniska mål.

Skjuthallen med elektroniska mål