Vi är en ideell idrottsförening som skjuter luftgevär på 10m inomhus.
Föreningen bildades genom att först bli en Ungdomssektion med egen styrelse till moderföreningen Sandvikens Skyttegille 1968.
Sedan blev sektionen ombildad till en egen förening 1985 men fortfarande med Skyttegille som moderförening.
2010 i samband med förbundsomorganisationen separerades båda föreningarna Sandvikens Skyttegille och Sandvikens Ungdomsskytteförening och blev helt egna föreningar.
Vi jobbar fortfarande tätt ihop då flera av oss ingår i båda styrelserna.

Vi heter Ungdomsförening och målet är att ha ungdomar i styrelsen.
Från början var det en ren ungdomssektion som sköt alla gevärsgrenar inom skyttegillet.
Med tiden har den blivit enbart en luftgevärsförening för alla åldrar istället.
Skyttegillet skjuter övriga gevärstyper från 50m till mer än 500m, ungdomar som äldre.

Vårat mål är att vara tillgänglig för alla och hålla ner priserna så mycket det går.
Priset för en skjutning är i princip självkostnadspriser.

Vi håller till i Björksätraskolan källare där vi har 18 stycken banor.
Se bilder mm här.

Föreningsdata

Organisationsnummer:
Plusgironummer:
Swishnummer:

802456 – 8290
141506 – 6
123 665 97 83