7 Feb 1892

fb

Sandvikens Skyttegille bildat

Målsättningen var en försvarssamlande och folklig idrottsrörelse. I Sandviken var Sandvikens Skyttegille den första idrottsklubb som bildades i detta syfte. Den 7 februari 1892 på initiativ av ingenjör Tord Magnusson (sedermera bruksdisponent) klubbfästes stadgar och Skyttegillet blev därmed Sandvikens första idrottsföreningen i stadens historia.

24 Apr 1968

Ungdomssektionen bildad

Ungdomssektionen bildas med uppgift att lotsa dom yngre skyttarna in i föreningsarbetet. Sektionen får en egen styrelse och kassa. Halva medlemsavgiften går till sektionen och resterande till huvudföreningen. Medlemsavgiften beslutades till 10kr. Detta motsvarar 100kr år 2022.

17 Dec 1978

Invigning av ny luftgevärshall i Björksätraskolan.

Björksätraskolan byggs och där får vi en ny luftgevärshall med tio stycken skjutbanor på 10m. Fram tills nu har vi skjutit korthåll på 25m och luftgevär på 10m i Jernvallens källare. Skjutbanorna på Jernvallen hade fasta tavlor vilket gjorde att för varje tavla fick man avbryta skyttet och gå fram för att byta till en ny tavla. I Björksätraskolan monterades handvevade taveltransportörer.

13 Nov 1985

fb

Sandvikens Ungdomsskytteförening bildad

Svenska skytteförbundet krävde från 1985 att ungdomssektionerna skulle bilda egna föreningar för att fortsätta kunna söka bidrag för ungdomsverksamheten. Sandvikens Ungdomsskytteförening bildades utifrån ungdomssektionen. Skyttegille hade en representant i styrelsen och Ungdomsföreningen hade en representant i Skyttegillets styrelse.
Sandvikens Skyttegille var fortfarande moderförening och stod för organisationsnumret.

17 Dec 1998

20års jubileum av luftgevärshallen firas.

Luftgevärshallen har nu funnits i 20 år och det firas med en fest i lokalen. Inbjudna var nuvarande och föredetta skyttar och styrelsemedlemmar.

Jan 2003- Mars 2004

Ombyggnad av luftgevärshall från 10 till 19 banor.

2003 påbörjades arbetet med att utvidga luftgevärshallen med nio banor till. Vi fick tillgång till lokalen bredvid som innehöll ett biljardrum och virkesförråd. En ny öppning togs upp vid dåvarande bana ett in till nya lokalen. Lokalen revs ner till betongen och fick ny matta och golvfärg. Väggar och tak sprutades med fibrit(färgad pappersmassa). Rusten utfördes i egen regi och efter många timmars arbete i drygt ett år stod lokalen redo 27/3-2004 för att ta emot förbundsmästerskapet 2004.

Mar 2010

Skyttegille och Ungdomsföreningen delas till egna föreningar

2010 gjordes en stor omorganisation i huvudförbunden. Svenska Sportskytteförbundet och Frivilliga skytterörelsen slogs ihop till ett förbund. I samband med denna förändring så delas Skyttegillet och Ungdomsföreningen helt på sig. Ungdomsföreningen får ett eget organisationsnummer. Vi samarbetar fortfarande tätt då vi suttit ihop sedan 1968 och många av oss ingår i båda föreningarna och styrelser.

Sept 2019

Rotrust av luftgevärshallen i Björksätraskolan sommar 2019 Nedgradering till 18 st banor.

Sandvikens kommun utför en rotrust på hela Björksätraskolan. Våran lokal ingår i etapp två och vi får flytta ut 1/4-2019. Man river ut hela lokalen till betongen igen, men denna gången tar man ner alla innerväggar och tak. Lokalen ny ventilation, vatten/avlopp och belysning. Den byggs upp på samma vis som vi hade innan rusten med skillnad att vi fick en köksdel i korridoren utanför. Vi fick tillgång till rustade lokalen i september 2019 och nu började ett hektiskt arbete att montera upp hela lokalen igen med all våran utrustning.
För att klara utrymmningsvägarna så fick vi också nedgradera antalet banor till 18 st.
I mitten av oktober stod lokalen klar för öppning igen.

Maj 2022

Hemsidan delas till två egna sidor

Sandvikens Skyttegille och Sandvikens Ungdomsskytteförening har hitintills delat på en hemsida www.sandvikensskyttegille.se. Nu delas denna och varje förening får en egen hemsida och adress.