Behandling av personuppgifter

Sandvikens Ungdomsskytteförening samlar in och lagrar personuppgifter om våra skyttar. Här kan du läsa om var vi samlar in personuppgifter, vad vi använder dem till och vad du ska göra om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också läsa om hur du kan få dina personuppgifter raderade.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Personuppgifter vi samlar in

Vid aktivitet i föreningen hanterar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Medlemsuppgifter och betalningar
 • Tidpunkt för aktiviteter
 • Resultat

Så använder vi den insamlade informationen

 • För att få vår verksamhet att fungera effektivt
 • För att kunna få bidrag
 • För att kunna sammanställa resultatlistor
 • För att kunna utge märken, medaljer och priser
 • För att informera om skytteresultat
 • För att kunna redovisa samlad statistik
 • Vi utlämnar personuppgifter till idrottonline i syfte att erhålla statliga bidrag och till media i syfte att få publicitet kring tävlingar samt för att informera om skytteresultat och placeringar.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat har du rätt att

 • få information om när och hur dina personuppgifter behandlas,
 • i vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade och
 • i vissa fall få ut eller flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Om du är missnöjd över det sätt vi behandlar dina personuppgifter på kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den myndighet som har tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten har
telefonnummer 08-657 61 00 och e-post imy@imy.se

Begära ut dina personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, (Artikel 15) har du rätt att få ut en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. För att få ut informationen måste du identifiera dig så att vi kan vara säkra på att vi ger informationen till rätt person.

Det enklaste sättet att begära ut informationen är skicka ett brev till oss. Vi svarar då inom de tider som anges i GDPR.

Begäran att radera din information

Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, (Artikel 15) har du i vissa fall rätt att få information som vi har om dig raderad. För att få informationen raderad måste du identifiera dig så att vi kan vara säkra på att vi raderar informationen för rätt person. Det enklaste sättet är att skicka en begäran till oss via brev.