BilBingo Utan Bil

Sandviken Bingo anordnar BilBingo utan bil på Hyttgatan 19Lördag 27:e AugustiFörsäljning börjar 12.00Spelet börjar 13.00 Pandemi Under pandemiåren har våra ungdomar i stor utsträckning inte haftmöjlighet att utöva sina fritidsaktiviteter i föreningslivet på grund avrestriktioner för att bekämpa pandemin. Ekonomi Våra medlemsföreningar drabbades också ekonomiskt av dennapandemi med intäktsbortfall i olika led och att ungdomar...